Bộ cài đặt VisionDrive VD 9600WHG

31-12-2015 08:41:31

Bộ cài đặt firmware camera hành trình VisionDrive VD 9600WHG bao gồm các phần mềm phân tích, các file cài đặt thống số chuẩn của camera hành trình VD 9600WHG và các file hướng dẫn sử dụng định dạng pdf. Tải bộ cài Tại đây.

Bộ cài đặt camera hành trình VD 9600WHG bao gồm:


-File Setup.exe dùng để cài đặt phần mềm phân tích video VD Analyzer.
-Phần mềm VD Tracker, VD Report để tổng hợp lộ trình ( không cần cài đặt).
-File config và một số file hệ thống để lưu thông số cài đặt chuẩn.
-File PDF hướng dẫn sử dụng sản phẩm và phần mềm bằng tiếng Việt.


Lưu ý sử dụng bộ cài đặt VD 9600WHG


-Bộ cài đặt được gốc được sử dụng khi thẻ nhớ bị lỗi do thao tác sử dụng, bị virus
-Trước khi copy bộ cài đặt vào thẻ nhớ, thẻ nhớ cần được format dưới định dạng FAT 32
-Thẻ 64Gb cần sử dụng phần mềm Format FAT 32 để chuyển từ định dạng exFAT sang FAT 32
-Các thư mục lưu trữ dữ liệu sẽ tự động sinh ra khi cắm thẻ nhớ vào camera hành trình để kích hoạt

 

Bình luận qua Facebook
Gửi câu hỏi - Đánh giá
Chưa có câu hỏi - Bình luận - Đánh giá nào
Tìm chúng tôi trên Facebook

1900.0388

0934.000.000